Kako da rešim problem sa prikazom Live Stream-a?

Ukoliko koristite Firefox pretraživač problem možete rešiti na sledeći način:

  1. Kliknuti na ikonicu koja liči na štit. Nalazi se na samom početku linije u koju se unosi adresa, na levoj strani u odnosu na adresu.
  2. Kliknuti na strelicu nadole pored dugmeta sa tekstom “Keep blocking”.
  3. Izabrati opciju “Disable protection on this page”


Ukoliko koristite Chrome pretraživač problem možete rešiti na sledeći način:

  1. Kliknuti na ikonicu koja liči na štit. Nalazi se na kraju linije u koju se unosi adresa, na desnoj strani u odnosu na adresu.
  2.  Izabrati opciju “Load unsafe script”.

Are you satisfied with our Customer Service?
BET NOW!