Kako se koristi SMS servis?

STATUS TIKETA
Najbrži način da znate trenutni status vašeg tiketa je da pošaljete TIK šifra_tiketa na 5657.
● Tik šifra_tiketa
Format zahteva:    TIK šifra_tiketa
Primeri:    TIK 1001-1234567-301 – vraća status tiketa broj 1001-1234567-301
* Cena servisa je: 14,64 RSD za Telekom i 12,00 RSD za Vip mobile.
OBAVEŠTAVANJE O PROMENI REZULTATA
Pošaljite PROM 2001 na 5657 i imaćete svaku novu informaciju o promeni rezultata na ekranu vašeg telefona, čim se ona dogodi.
● Prom šifra_meča
Format zahteva:    PROM šifra_mečaPROM naziv_tima PROM naziv_tima oznaka_sporta PROM STOP šifra_meča
Primeri:    PROM – dobićete obaveštenje o vašim trenutno aktivnim prijavama za ovu uslugu. PROM 2001 – prijavljujete se na praćenje rezultata meča 2001. PROM Zvezda – prijavljujete se na praćenje rezultata meča Zvezde. PROM Partizan R – prijavljujete se na praćenje rezultata meča Partizana u rukometu. PROM STOP 2001 – odjavljujete se sa praćenja promena rezultata meča 2001. *Oznake za sportove su iste sa napomenom da Formula 1 nije podržana. *Početna pozicija je broj od 1 do 99.
* Cena prijave je: 45,60 RSD za Telenor, 44,64 RSD za Telekom i 42,00 RSD za Vip mobile, dok su obaveštenja koja dobijate od nas BESPLATNA.
* Obaveštenje o aktivnim prijavama (samo PROM) naplaćujemo 7,73 RSD za Telekom i 5,08 RSD za Vip mobile. Usluga odjavljivanja se naplaćuje samo korisnicima MTS-a i njena cena iznosi 7,6 RSD.
NAJIGRANIJE U MOZZARTU
Pošaljite NAJ na 5657 i dobićete spisak sedam najigranijih mečeva.
● Naj
Format zahteva:    NAJNAJ oznaka_sportaNAJ vrednost_kvoteNAJ oznaka_sporta vrednost_kvote
Primeri:    NAJ – vraća sedam najigranijih mečeva. NAJ F – vraća sedam najigranijih fudbalskih mečeva. NAJ 3.5 – vraća sedam najigranijih mečeva čija je kvota oko 3,5. NAJ F 3,5 – vraća sedam najigranijih fudbalskih mečeva čija je kvota oko 3,5
* Cena servisa je: 14,64 RSD za Telekom i 12,00 RSD za Vip mobile.
PREPIŠI TIKET
Pošaljite PREP vrednost_kvote na 5657 i dobićete tiket koji ispunjava vaše uslove.
● Prep
Format zahteva:    PREPPREP oznaka_sportaPREP vrednost_kvotePREP oznaka_sporta vrednost_kvote
Primeri:    PREP – vraća tiket čija je ukupna kvota oko 10. PREP F – vraća tiket koji je sastavljen samo od fudbalskih mečeva i ima ukupnu kvotu oko 10. PREP 30.5 – vraća tiket čija je ukupna kvota oko 30,5. PREP F 30.5 – vraća tiket koji je sastavljen samo od fudbalskih mečeva i ima ukupnu kvotu oko 30,5.
* Cena servisa je: 14,64 RSD za Telekom i 12,00 RSD za Vip mobile.
REZULTATI UTAKMICA
Da biste odmah dobili rezultat pošaljite REZ 2323 na 5657.
● Rez šifra_meča
Format zahteva:    REZREZ šifra_mečaREZ naziv_timaREZ oznaka_sporta naziv_timaREZ PR oznaka_sporta mesto_na_listiREZ FT oznaka_sporta mesto_na_listiREZ oznaka_sporta mesto_na_listi
Primeri:    REZ – rezultati 7 najigranijih utakmica u toku. REZ 2001 2002 – vraća rezultate mečeva 2001 i 2002. REZ Zvezda – rezultati mečeva, iz poslednja dva kladioničarska kola, u kojima učestvuje Zvezda (obuhvaćeni su svi sportovi koje pratimo). REZ K Partizan – rezultati košarkaških mečeva, iz poslednja dva kladioničarska kola, u kojima učestvuje Partizan. REZ PR K 5 – 7 poslednjih promena rezultata na košarkaškim mečevima, počevši od 5. mesta liste. REZ FT K 5 – rezultati sedam košarkaških mečeva koji su se poslednji završili, počevši od 5. mesta liste. REZ K 5 – rezultati sedam najigranijih košarkaških utakmica u toku, počevši od 5. mesta liste
* Cena servisa je: 14,64 RSD za Telekom i 12,00 RSD za Vip mobile.
* Možete dobiti rezultate najviše sedam mečeva.
* Oznake za sportove su iste sa napomenom da Formula 1 nije podržana.
* Početna pozicija je broj od 1 do 99.
Obaveštenje:
Korisnici Telenor mreže do daljeg neće biti u mogućnosti da koriste usluge SMS servisa.
Status tiketa, promene rezultata i sl. možete pratiti sajtu mozzartbet.com ili putem naše mobilne aplikacije.

Are you satisfied with our Customer Service?
BET NOW!